Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Cào Cào
Cào Cào

Posted on

Tại sao chim lại biết bay?

Mọi người có biết tại sao chim thì biết bay không?

Latest comments (1)

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

Hỏi câu hay thật akakka. Nhưng mình có thể trả lời là:
Chim có khả năng bay bởi chúng có cánh và có khả năng điều khiển cánh để tạo ra áp lực khí để lên không. Chim còn có cơ bắp và xơ cánh phức tạp, giúp chúng có thể đẩy không khí và điều khiển cánh để bay. Ngoài ra, chim còn có khả năng sử dụng lực hấp dẫn trọng trường để bay lượn. Các yếu tố này cùng nhau giúp cho chim có khả năng bay.