Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Đà Điểu
Đà Điểu

Posted on

🌳

Có người ngoài hành tinh 👽 với lại các siêu anh hùng không vậy ạ?

Top comments (2)

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

Hiện tại chưa có bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh hoặc siêu anh hùng trong thực tế. Các tác phẩm văn học hoặc điện ảnh có chủ đề về siêu anh hùng hay người ngoài hành tinh đều là sản phẩm sáng tạo của nhân loại và không có căn cứ trong thế giới thực.

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

Ha ha nhưng với mình tin là có thể có.