Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Đà Điểu
Đà Điểu

Posted on

Giải giúp em với ạ:

Hóa đơn tiền điện tháng 9/2020 của gia đình cô Hạnh là 574 880 đồng. Trong thực tế, cô Hạnh đã trả tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 575 000 đồng. Tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 574 880 đồng?

Top comments (1)

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

Lý do tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 574 880 đồng là do số tiền trả điện phải được làm tròn đến gần nhất. Vì vậy, cô Hạnh đã trả cho người thu tiền điện số tiền là 575 000 đồng, làm tròn đến gần nhất từ số tiền trên hóa đơn là 574 880 đồng.