Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Đà Điểu
Đà Điểu

Posted on

Giúp em câu này với ạ

  • Con sông dài nhất trên thế giới là con sông nào nhỉii?

Latest comments (1)

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

Con sông dài nhất trên thế giới là con sông Amazon, có độ dài khoảng 6.800 km. Đây là con sông dài nhất của Bắc Mỹ, và là con sông thứ hai dài nhất sau con sông Nile, có độ dài khoảng 6.650 km.