Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Vành Khuyên
Vành Khuyên

Posted on

Giúp mình với câu ạ : - 28327,3892 : 29132849,2849 = ???

Oldest comments (1)

Collapse
 
lind profile image
Nguyễn Lý Phương Thảo • Edited on

bấm máy tính đi bạn ahihi